Pågående vaccination - COVID 19

Nu öppnar vi tidböckerna för alla över 60 år.

För dig över 60 år kan vi nu erbjuda vaccinationstid. Vi använder alla godkända vacciner som vi har tillgängliga. Du kan ringa oss för att boka tid eller boka direkt online på följande länk: https://patientbokningonline.atlan.se/?klid=470# 

Kontakta oss även om du tillhör fas 1 eller fas 2 och ännu inte fått tid för vaccination.

När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19?

Vaccinering i Västra Götaland

Fas 3 - pågår

Du som är 60–64 år - pågår

 • Du som är född 1961 eller tidigare, de äldsta vaccineras först.
 • Du som tillhör en medicinsk riskgrupp med sjukdom eller tillstånd som kontrolleras på sjukhus kan bli kallad av din specialistmottagning på sjukhus.
 • Du som inte tillhör någon medicinsk riskgrupp eller inte blivit kontaktad av mottagning på sjukhus, kan boka tid för vaccination på din vårdcentral eller hos annan aktör som har avtal med Västra Götalandsregionen. 


Fas 2 - pågår

Fas 2 startade i mars, med de äldsta först. 

Du som är 65 år eller äldre

De äldsta vaccineras först.

 • Född 1936 eller tidigare:
  Vaccinering har startat. Du som är född 1936 eller tidigare kommer att bli uppringd av din vårdcentral under mars månad för tidsbokning av vaccination. Ett vykort med information har skickats ut under vecka 10.
 • Född 1937-1946
  Är du född 1946 eller tidigare? Då kommer du att bli kontaktad av din vårdcentral om att bli vaccinerad. Hur du blir kontaktad kan variera mellan vårdcentralerna. Har du inte fått erbjudandet senast i slutet av april kan du höra av dig till din vårdcentral.
 • Född 1947-1956
  Mer information kommer.

Du blir vaccinerad på din vårdcentral.

Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation och de som bor med dig

 • Preliminär start av vaccinering i slutet av april.
 • Du blir vaccinerad på specialistmottagning på sjukhus, kallelse kommer från din mottagning.

Du som får behandling med dialys och de som bor med dig

 • Preliminär start av vaccinering i slutet av april.
 • Du blir vaccinerad på specialistmottagning på sjukhus, kallelse kommer från din mottagning.

Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans

 • Preliminär start av vaccinering i början av maj.
 • Du blir vaccinerad på din vårdcentral.
 • Mer information får du av din kommun.

Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg

 • Vaccination påbörjades i februari, preliminär fortsättning i maj.
 • Om du arbetar vid sjukhus eller vårdcentral blir du vaccinerad på din arbetsplats, övriga får vaccin hos avtalad vaccinatör.
 • Mer information får du av din närmsta chef.

Fas 4 - preliminär start i juni

Du som är över 18 år och inte tillhör en riskgrupp

 • Vaccinering av allmänheten startar när vaccin till prioriterade grupper har säkrats. 
 • Preliminär start är i juni och prioritering sker efter ålder. Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19.
 • Vaccineringen kommer att ske på vårdcentraler, sjukhus samt hos övriga aktörer med avtal med Västra Götalandsregionen.
 • Mer information om vaccineringen kommer.

Aktuell information om vaccination i Västra Götaland kommer att publiceras löpande på den här sidan.

Så vet du om du tillhör en riskgrupp

Vilka personer som ingår i de medicinska riskgrupperna finns beskrivet på Folkhälsomyndighetens webbplats. Din läkare kan också avgöra om du tillhör en riskgrupp.

Aktuell information om vaccination i Västra Götaland kommer att publiceras löpande på den här sidan: 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/nar-och-hur-kan-jag-vaccinera-mig-mot-covid-19/

Mottagningar

Läkarmottagning
Distriktssköterskemottagning
Diabetesmottagning
Astma/KOL mottagning
Vaccinationsmottagning
Barnavårdscentral
Psykologmottagning

Backaplan Vårdcentral


Vi har specialister inom allmänmedicin med många års erfarenhet av sjukvård. Till mottagningen har vi handplockat ett team av sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Vi ser fram emot att få erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och kontinuitet under trygga och förtroendefulla former. 

Använda gärna 1177 Vårdguiden, här kan ni beställa tid, av-/omboka tid , förnya recept med mera. 


Address

Gamla Tuvevägen 23
Göteborg 41 705

Telefon

031  3000 190

Email

info@backaplanvc.se